Hållbarhet och företagande

Workshops för företag

 

Bli medskapare

För att bygga starka  samhällen behöver vi företag som odlat sin fredskultur. Lär er mer om hur ni kan vara medskapare av det samhället. Mina workshops ger kunskap kring hållbarhetsprinciper,  FN:s globala mål, affärsstrategier, varumärke och Fredsamhet.

Odla er fredskultur

Hur kan vi få in fredskulturen i modernt hållbart företagande och omsätta det i konkreta handlingar. Ni får kunskaper kring Gandhis tankar, öva er i icke-våldmetoder och diskutera frågor kring makt och kärlek.