Fredsamhet

Fredsamhet är ett ord jag använder ofta och det handlar om konsten att lära oss att leva tillsammans – i fred. Det handlar om vilka vi vill vara i mötet med andra och i samhället. Mina workshops i Fredsamhet passar för företag som vill vill arbeta med sitt varumärkesarbete och sin företagskultur.