Jag arbetar  för miljö- och  klimatfrågorna och talar om förändringar, kriser och hur lär oss leva tillsammans. Här skriver jag om vad som händer runt mig, i mig  och i vår värld. Jag arbetar nu som entreprenör och driver mitt eget textilföretag och är också hållbarhetscoach och föreläsare.  

Jag kommer från Moder Teresas barnhem i Indien och jag har sökt mig till Indien i olika sammanhang . Genom mitt företagande bidrar jag bland annat till bättre livsvillkor för bl a bomullsodlare i Indien. Alla kan vi bidra där vi står och låta det växa.  Moder Teresa sa: “Small things with great love”.